Training 2012

No. Training Progress Facilitator
1. Post Graduate Health Education Course. Batch 21/2011 2011-2012 Pn. Siti Sa'adiah Hassan Nudin
Dr. Sulaiman Che Rus
Pn. Zainon Ibrahim
Pn. Suraiya Syed Mohamad
En. Mohd Nasir Abdullah
Dr. Wee Lei Hum
Pn. Zawaha Hj Idris
Dr. Ahmad Shahrul Nizam Isha
En. Azman Ahmad
En. Muhamad Nasir Muhamad Noor
Pn. Pises a/k Busu
Pn. Normawati Ahmad
En. Hasnor Hadi Asim
Pn. Komathi a/p Perialathan
En. Abu Bakar Rahman
Pn. Edawaty Ujang
En. Mohammad Zabri Johari
Cik Norrafizah Jaafar
En. Kamarul Zaman Salleh
Pn. Norazilah Mohd Roslan
2. Kursus Risk Communication 19 - 23 March 2012,
Semporna, Sabah
Pn. Siti Saadiah Hassan Nudin
Dr. Sulaiman Che Rus
En. Mohd Nasir Abdullah
Pn. Zawaha Hj Idris
Cik Norrafizah Jaafar
3. Kursus Fotografi 23-26 April 2012,
Melaka
Pn. Zainon Ibrahim
En. Azman Ahmad
Cik Norrafizah Jaafar
Pn. Norazilah Mohd Roslan
4. Kursus Pendidikan Pesakit 14 - 17 May 2012,
Penang
Pn. Siti Saadiah Hassan Nudin
En. Mohd Nasir Abdullah
Pn. Zainon Ibrahim
Pn. Zawaha Hj Idris
Dr. Ahmad Shahrul Nizam Isha
Pn. Pises a/k Busu
5. Kursus Advokator Kajian Sistem Kesihatan Malaysia 6-9 June 2012,
Klang, Selangor
Pn. Siti Saadiah Hassan Nudin
En. Mohd Nasir Abdullah
En. Mohammad Zabri Johari
6. Kursus Health Literacy 18-21 June 2012,
Melaka
Pn. Siti Saadiah Hassan Nudin
Pn. Suraiya Syed Mohamad
Dr. Ahmad Shahrul Nizam Isha
Pn. Zawaha Hj Idris
Pn. Normawati Ahmad
7. Kursus Walking Tall 27-29 June 2012,
Janda Baik, Pahang
Pn. Siti Saadiah Hassan Nudin
Pn. Suraiya Syed Mohamad
En. Mohd Nasir Abdullah
8. Kursus Development of Survey Instrument 2- 5 July 2012,
Kedah
Dr. Wee Lei Hum
Pn. Zawaha Hj Idris
Dr. Ahmad Shahrul Nizam Isha
Cik Norrafizah Jaafar
En. Mohammad Zabri Johari
9. Kursus Data Analysis For Health Behavioural Research 9-12 July 2012,
Melaka
Pn. Siti Saadiah Hassan Nudin
En. Mohammad Zabri Johari
10. Kursus Mobilizing Community for Health 11-14 September 2012,
Melaka
Pn. Suraiya Syed Mohamad
En. Mohd Nasir Abdullah
Pn. Pises a/k Busu

Archive

Training 2017

Training 2012

Training 2011

Training Archive